Nghiêm cấm hát quan họ ngửa nón nhận tiền tại hội Lim

Nghiêm cấm hát quan họ ngửa nón nhận tiền tại hội Lim

Ban tổ chức Lễ hội Lim nghiêm cấm tất cả hình thức hát quan họ ngửa nón nhận tiền, khuyến khích các điểm hát quan họ dùng nhạc cụ dân tộc.